Onde é a Semana da Educación?


A Semana da Educación desenvolverase nas dúas Sedes da Facultade de Ciencias da Educación:

inicio - programación            Que é a SdE?            Onde é a SdE?            Organización            Colaboracións e agradecementos

Campus Norte:

Campus Vida:

30 minutos (2,3 Km)

Liña 15 de transporte público entre ambas sedes:  

9 minutos (2,7 Km)

Enderezo electrónico (semanadaeducacion2016@gmail.com):

inicio - programación            que é a SdE?            onde é a SdE?            organización            voltar a páxina da facultade